Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze informacje nie stanowią dla naszych Klientów źródła informacji, a jedynie pozwalają na zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym Sklepie Internetowym. 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest  Coffee Partner - zwana dalej „Administratorem" .

1.3. Dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony wszystkich danych osobowych, w których posiadaniu jest. W szczególności Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane są tylko dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Na zebranie określonych danych osobowych Klient każdorazowo wyraża zgodę, wskazując cel oraz ich zakres.

2.2. W jakich celach zbieramy dane osobowe? Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:

a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług,

b. Newsletter. 

2.3. Kto może być odbiorcą danych osobowych naszych Klientów?

a. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem.

2.4. Jakie dane Administrator może przetwarzać ?

Dla Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.5. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.6. Nasi Klienci muszą pamiętać, że podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego lub w Regulaminie.

2.7. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1. W każdym momencie Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. PLIKI COOKIES

4.1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.

4.2. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera czy innego urządzenia końcowego.

5. ZABEZPIECZENIA

5.1. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

5.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: [email protected]

 

LOGOWANIE

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło? Nie masz konta? Załóż je!